ADORACJA w intencji POKOJU przed Tym, który wszystko może o każdej porze dnia i nocy we wszystkich miastach Polski i świata przyłącz się. nie czekaj

PRAY for PEACE in Almighty's presence through day and night all over the world join to adore Him. don't hesitate

adorator

W czasie niepokoju chcemy modlić się za kraje, w których trwają konflikty zbrojne i za chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Szczególnie wołajmy o POKÓJ w Syrii i pozostałych krajach Bliskiego Wschodu.

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

(Ps 122,8)

Chcemy spotykać się z Nim żywym i prawdziwym, w Jego uwielbieniu.  On wszystko ogarnia i wszystko może. Módlmy się. Nieustannie.

In days of unrest, we want to pray for countries afflicted by armed conflicts and for Christians persecuted for their faith in Jesus Christ. Especially let us pray for PEACE in Syria and other Middle Eastern countries.

For the sake of my family and friends,
I will say, “Peace be within you.”
For the sake of the house of the Lord our God,
I will seek your prosperity

(Ps 122:8)

We want to see Him live and authentic, in the worship of Him. He embraces everything, He can do everything. Let’s pray. Ceaselessly.

Aby przyłączyć się do adoracji w intencji pokoju, wybierz godzinę oraz wpisz swoje imię i miasto.
To join the adoration for peace, choose hour and sign your name and city.
Organizator:

Akcję wspierają:

www.fundacjamalak.pl

biuro@fundacjamalak.pl